SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Alpaslan AH, Yağan M, Özer E, Koçak U. Bull. Leg. Med. 2016; 21(3): 189.

Vernacular Title

Türkiye'de Ev Yapımı Hidrojen Sülfür Gazı ile İntihar. Olgu Sunumu

Copyright

(Copyright © 2016, Adli Tıp Uzmanları Derneği)

DOI

10.17986/blm.2016323754

PMID

unavailable

Abstract

Suicide is a major public health problem and globally the second leading cause of death among young adults. Most of deaths due to H S were seen among sewage or industrial workers because of acute exposure to this gas. Suicide by inhalation of homemade HS has been reported for the first time in Japan, in 2007. In this study, for the first time, a 24-years-old male university student (from Turkey) preparing homemade H S by using commercially available chemical products that were bought online in order to suicide was reported. The case is discussed in the light of related literature.

Keywords: Hydrogen Sulfide; Thiosulfate; Suicide; Knockdown; Asphyxia; Autopsy.


Language: en

Vernacular Abstract

İntihar günümüzde temel bir halk sağlığı problemi olup genç yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı almaktadır. Hidrojen Sülfüre bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, gaza akut maruz kalmaya bağlı olarak kanalizasyon veya endüstri işçile - rinde görülmektedir. H S solunması yoluyla intihar ilk kez 2007 yılında Japonya'da bildirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'de ilk kez market ve internet üzerinden satın aldığı kimyasal ürünleri kullanarak evinde hazırladığı H S gazı ile intihar eden 24 ya - şındaki erkek üniversite öğrencisi bildirilmektedir. Olgu, güncel literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Sülfür, Tiyosülfat, İntihar, Asfiksi, Otopsi.

NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print