SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
Email Signup | RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Karatas G, Metli N, Yalcin E, Gündüz R, Karatas F, Akyuz M. Ideggyogy. Sz. 2020; 73(1-2): 27-34.

Vernacular Title

A gerincvelő-sérülés helye és a rokkantság, valamint az életminőség kapcsolata.

Affiliation

Karabuk University Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Karabuk, Turkey.

Copyright

(Copyright © 2020, Kiadja Es Terjeszti A Literatura Medica)

DOI

10.18071/isz.73.0027

PMID

32057201

Abstract

BACKGROUND AND PURPOSE: Spinal Cord Injury (SCI) may often lead to significant disability in affected individuals and reduce life satisfaction. Herein we aimed to investigate the effects of the level of injury on disability and life satisfaction as well as the relation between life satisfaction and disability.

METHODS: Patients with at least one-year history of SCI were included. Demographic-clinical data of patients were recorded. The Craig Handicap Assessment and Reporting Technique-Short Form (CHART-SF) was used for quantifying the degree of patients' disability. Life satisfaction was assessed by the Satisfaction with Life Scale (SWLS).

RESULTS: Of the 76 patients, 21 (27.6%) were tetraplegic and 55 (72.4%) were paraplegic. SWLS was found to be similar in tetraplegic vs. paraplegic patients (P=0.59), whereas CHART parameters such as physical independence, mobility, occupation, and total CHART value were significantly higher in paraplegic patients (P=0.04, P=0.04, P=0.001 and P=0.01, respectively). Social integration was found similarly high in both groups. There was a positive correlation between elapsed time after the injury and CHART physical independence, occupation and the level of economic sufficiency (P<0.01, P<0.01, P=0.01). Excluding the economic sufficiency (P=0.02), there was not any other association between the rest of CHART parameters and SWLS.

CONCLUSION: According to our findings, although the level of injury seems to be influential on disability, it seems to have no significant effect on life satisfaction. Since the only thing that positively affects life satisfaction is economic sufficiency, more emphasis should be placed on regulations that increase the return to work in patients.


Language: en


BACKGROUND AND PURPOSE: A gerincvelő-sérülés gyakran szignifikáns mértékű rokkantságot eredményez, és csökkenti az élettel való elégedettséget. Tanulmányunkban megvizsgáltuk a gerincvelő-sérülés helye és a rokkantság, valamint az életminőség kapcsolatát, továbbá az élettel való elégedettség és a rokkantság kapcsolatát.


Language: hu


METHODS: A vizsgálatba olyan betegeket vontunk be, akik esetében a gerincvelő-sérülés legalább egy évvel korábban történt. Összegyűjtöttük a betegek demográfiai és klinikai adatait. A betegek rokkantsági fokát a Craig Handicap Assessment and Reporting Technique-Short Form (CHART-SF), míg az élettel való elégedettségüket a Satisfaction with Life Scale (SWLS) révén mértük fel.


Language: hu


RESULTS: A 76 beteg közül 21 fő (27,6%) volt tetrapleg, míg 55 fő (72,4%) volt parapleg. Az SWLS-értékek hasonlóak voltak a tetrapleg és a parapleg betegcsoportbann (p = 0,59), míg a CHART-paraméterek (fizikális függetlenség, mobilitás, foglalkoztatottság és össz-CHART-pontszám) szignifikánsan magasabbak voltak a parapleg betegek körében (p = 0,04; p = 0,04; p = 0,001 és p = 0,01). A szociális integráció szintje mindkét csoportban hasonlóan magas volt. Pozitív korrelációt találtunk a sérülés óta eltelt idő mennyisége, valamint a CHART fizikális függetlenség és foglalkoztatottság pontszámok, valamint a pénzügyi elégedettség szintje között (p < 0,01; p < 0,01; p = 0,01). A pénzügyi elége­dettség kizárása után (p = 0,02) nem maradt további összefüggés a többi CHART-paraméter és az SWLS között.


Language: hu


CONCLUSION: Bár úgy tűnik, hogy a gerincvelő-sérülés helye befolyásolja a rokkantság mértékét, eredményeink szerint a gerincvelő-sérülés helye és az élettel való elégedettség között nincs összefüggés. Mivel a pénz­ügyi elégedettség az egyetlen tényező, ami pozitívan befolyásolja az élettel való elégedettséget, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni azoknak a szabályozási tényezőknek a kidolgozására, amelyek segítik a sérültek munkaerőpiacra való visszatérését.


Language: hu

Keywords

CHART; disability; lesion level; life satisfaction; spinal cord injury

NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print